Trello

Trello je vynikající nástroj pro správu projektů

Řízení větších projektů je náročné nejenom z pohledu času a lidských zdrojů, ale také z hlediska celkové organizace. Vše do sebe musí správně zapadat tak, aby byl výsledek co nejlepší a cokoliv se stihlo v požadovaném čase. K takovému efektivnímu řízení lze využít spoustu nástrojů. Je však...