Google.cz

Vyhledávač Google.cz je znám bezpochyby každému. Jeho historie se začala psát v roce 1998, respektive na podzim 1997. Z malého...

informace o umělci sahula

Sahula

Sahula: Hudební mág s kytarou v ruce

Žánry a styly Sahuly Sahula, domorodý australský umělec, se proslavil svými fascinujícími obrazy, které odrážejí hluboké spojení s jeho kulturou a zemí. Jeho díla nelze zařadit do tradičních západních uměleckých žánrů, spíše se pohybují v říši domorodé estetiky a symboliky. Prostřednictvím výrazných barev,...